Auvo Kostianen
Finnish North American Literature Association
Biographical Information
Auvo Kostiainen is a renowned scholar and professor of General History at the
University of Turku. His contributions to Finnish North American Studies is
impressive by any standard.

The link to his department  page in English:
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenhistoria/en/department/

His department page in Finnish:
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenhistoria/henkilokunta/

The pages of the latest project:
http://blogit.utu.fi/fidipro/


Migration history publications by Auvo Kostiainen
a selective list 1975-2008

Kostiainen, Auvo ,  The Finns and the Crisis over “Bolshevization” in the Workers’
Party, 1924-1925. The Finnish Experience in the Western Great Lakes Region:
New Perspectives, Ed. by Michael G. Karni, Matti E. Kaups & Douglas J. Ollila.
Migration Studies C3 (1975), pp. 171-185.
http://www.genealogia.
fi/emi/art/article265e.htm

Kostiainen, Auvo Finnish-American Workmen's Associations. – in Old Friends –
Strong Ties. Old Friends   Strong Ties. Eds. Vilho Niitemaa, Jussi Saukkonen,
Tauri Aaltio, Olavi Koi-vukangas. Vaasa 1976. 30 s.  
http://www.suku.
fi/emi/art/article257e.htm#Loppu

Kostiainen, Auvo, The Forging of Finnish American Communism, 19l7 l924. A
Study in Ethnic Radicalism.   Annales Universitatis Turkuensis Ser. B, osa 147.
Turku 1978, 225 pp.

Douglas J. Ollila, Jr. & Auvo Kostiainen, Finnish American Syndicalism and the
Industrial Workers Of the World.   Siirtolaisuus  Migration 4/1979, 10 s.

Kostiainen, Auvo, Turbulent Times: The Last Years of Santeri Nuorteva in America,
1918 1920.   Finnish Americana vol. III 1980, 12  s.
http://www.suku.fi/emi/art/article211e.htm#Alku

Kostiainen, Auvo, Work People's College: An American Immigrant Institution.   
Scandinavian Journal of History 4/1980, 15  s.  
http://www.genealogia.
org/emi/art/article243e.htm#Alku

Kostiainen, Auvo,  Finland.    Dirk Hoerder, American Labor & Immigration History:
Reports of the State of the Historiography since 1945, Part II. Labor History
3/1980, 2 s.

Kostiainen, Auvo, Contacts between the Finnish Labour Movements in the United
States and Canada.   Finnish Diaspora I: Canada, South America, Africa, Australia
and Sweden. Papers of the Finn Forum Conference, held in Toronto, Ontario,
Canada, November 1 3, 1979. Ed.by Michael G. Karni, Toronto, Ont. 1981, 16 s.  
http://www.genealogia.org/emi/art/article254e.htm#Alku

Kostiainen, Auvo & Pilli, Arja, Suomen siirtolaisuuden historia osa II. Aatteellinen
toiminta,   Turun yliopiston historian laitos, julkaisuja 12, Turku 1983, 180 s.

Kostiainen, Auvo, For or against Americanization? The Case of Finnish Immigrant
Radicals.   American Labor and Immigration History. l870 l920's: Recent European
Research. Ed. by Dirk Hoerder. Urbana   Chicago   London 1983, 17 s.

Kostiainen, Auvo, Santeri Nuorteva   kansainvälinen suomalainen.   Historiallisia
Tutkimuksia 120. Vammala l983, 224 s.

Kostiainen. Auvo, Santeri Nuorteva and the Origins of Soviet American Relations.  -
American Studies in Scandinavia 1, l983, 13 s.
http://ej.lib.cbs.dk/index.php/assc/article/view/1205

Kostiainen, Auvo, Features of Finnish American Publishing.   Essays on the
Scandinavian--North American Radical Press 1880s 1930s. Labor Newspapers
Preservation Project, Univ. of Bremen. Dirk Hoerder, Gen. Editor. Bremen 1984,
20 s. (julk. alk. 1977 Suomessa, Publications of the Institute of General History,
Univ. of Turku, no 9).

Kostiainen, Auvo, Neuvosto Karjalasta ja "Kaukaisen idän aromailta".
Suomalaiskirjeitä Venäjältä ja Neuvostoliitosta.   Maitten ja merten takaa.
Vuosisata suomalaisia siirtolaiskirjeitä.   Turun Historiallinen Arkisto 40, toim. Eero
Kuparinen. Tammisaari 1985, 54 s.

Keijo Virtanen   Arja Pilli   Auvo Kostiainen, Suomen siirtolaisuuden historia osa III.
Sopeutuminen, kulttuuritoiminta ja paluumuutto. Turun yliopiston historian
laitoksen julkaisuja no. 16, Turku 1986,     311 s.

Kostiainen, Auvo, New Forms or Old Traditions? On the Festivities of the Finnish
Americans   Dimensions in American Studies, John  D. Hopkins. ed. Acta
Universitatis Tamperensis, Ser. B, Vol. 25. Tampere 1986, 11 s.  
http://www.
genealogia.fi/emi/art/article269e.htm

Kostiainen, Auvo, Illegal Emigration to the USSR during the Great Depression.   
Siirtolaisuus Migration 3/1986, 6 s.

Kostiainen, Auvo, Finns.   The Immigrant Labor Press in North America, 1840s
1970s. An Annotated Bibliography. Vol. 1: Migrants from Northern Europe. Ed. by
D. Hoerder, Ass. Ed. C. Harzig. Bibliographies and Indexes in American History,
Nr. 4. New York, Westport, CT & London 1987, 60 s.

Kostiainen, Auvo, Loikkarit. Suuren lamakauden laiton siirtolaisuus
Neuvostoliittoon. Keuruu 1988, 284 s.

Kostiainen, Auvo, Growth and Decline of the Finnish Labour Press in North
America.   Finns in North America. Proceedings of Finn Forum III 5 8 September
1984 Turku, Finland. Eds. Michael G. Karni et al. Migration Studies C 9, Turku
1988, 13 s.  

Kostiainen, Auvo, Radical Ideology vs. Ethnic Social Activities: The Fin¬nish
Americans and the Communist Party of the United States, 1923 1932.   American
Studies in Scandinavia 1/1989, 10 s.

Kostiainen, Auvo (ed.), Finnish Identity in America.   Turun Historiallinen Arkisto
46, The Turku Historical Archives 46. Turku 1990.  125 s.   

Kostiainen, Auvo, Delaware as a Symbol of Finnish Immigration.   Teoks. Finnish
Identity in America (1990), s. 49 70.

Kostiainen, Auvo, To Be or Not To Be   an American, a Finn or a Finnish
American?   Teoks. Finnish Identity in America (1990), s. 109 125.

Kostiainen, Auvo, A Dissenting Voice of Finnish Radicals in America: The
Formative Years of Sosialisti Industrialisti in the 1910's.   American Studies in
Scandinavia Vol. 23, 2/1991, 12 s.

Kostiainen, Auvo, Neljäntenä heinäkuuta: Amerikansuomalaiset Yhdysvaltain
itsenäisyyspäi-vän juhlijoina. - Aavan meren tuolla puolen. Tutkielmia
siirtolaishistoriasta. With English summaries. Toim. Eevaleena Melkas. - Turun
yliopiston historian laitos, julkaisuja no. 36. Turku 1996, s. 21-47.

Kostiainen, Auvo,  On the Footsteps of the Delaware Finns and John Morton: An
Interpretation of the Finnish-American History by Salomon Ilmonen. - Siirtolaisuus -
Migration 4/1999, s. 8-15.

Kostiainen, Auvo, Ulkosuomalaisia jäljittämässä. Siirtolaishistorian tutkimus Turun
yliopistossa. - Teoks.  Historiaa Auran rannoilla. Turkulaista historiantutkimusta ja
historiantutkijoita.  - Turun Historiallinen Arkisto 52, Turku 1998, s. 133-148.

Kostiainen, Auvo,   Exploring Canada: Writing on Canadian History and Society in  
Finland. – Pitkät jäljet. Historioita kahdelta mantereelta. Professori Reino Kerolle
hänen täyttäessään 60 vuotta  2.3.1999.  Turun yliopiston historian laitos
julkaisuja  48, Turku 1999, s.  178-189.
http://www.genealogia.
org/emi/art/article370e.htm

Kostiainen, Auvo, Canadian nature and Society According to Sakari Pälsi in 1927.
– Issues in Modern and Post-Modern Tourism. Ed. By Pekka Mustonen.
Discussion and Working Papers No. 4, The Finnish University Network for Tourism
Studies (FUNTS). Savonlinna 2002,  pp. 64-75.

Kostiainen, Auvo, Intercultural Develoments Among the Florida Finns (1940s to
2000). -  North America: A Transcultural View. Selected Papers from the 6th
International Tartu Conference on North American Studies. Cultural Studies Series
No. 6. Tartu 2005, pp. 71-80.

Kostiainen, Auvo, A Wonderful Man” or ”A Dangerous Bolshevik”?  Santeri
Nuorteva in the United States, 1912-1920.  American Communist History  Vol. 6,
Issue2, Dec. 2007,  pp. 197-208.  
http://www.informaworld.
com/smpp/content~content=a787630768~db=all~order=page

Kostiainen, Auvo, Western Perspectives on the Soviet Union: The Repression of
the Ingrians and East Karelians in the Eyes of the Westerners During the 1930’s. -
in North American Finns in the 1930s. Proceedings of  Internatiional Research
Seminar   Petrozavodsk, 22-23 May 2008.  eds. Irina Takala and Ilya
Solomeshch.   Petrozavodsk State University Press 2008,  pp. 213-235.

Additionally:
Short biographies of the following Finns or Finnish descendants abroad  in the
Finnish language volume series  of  Suomen kansallisbiografia 1-10. Ed. in chief
Matti Klinge. SKS: Helsinki 2003-2007: Alanne, Vieno Severi  (1879 - 1960);  
Anderson, Clyde Elmer (1912 - 1998);  Erola, Judy (1934 - );  Hall, Gus (1910 -
2000);  Hurja, Emil (1892 - 1953); Ilmonen, Salomon (1871 - 1940);  Joutsen, Karl
Fredrik (1865 - 1948);  Järvisalo, Johan Emil  (1888 - 1929); Kolehmainen, John
Ilmari (1910 - 1995);  Kurikka, Matti (1863 - 1915); Larson, Oscar John (1871 -
1957);  Laukki, Leo (1880 - 1938);  Mattson, Helmi (1890 - 1974);  Morton, John
(1724 - 1777);  Mäkelä, Aukusti Bernhard (1863 - 1932); Nuorteva, Santeri (1881
- 1929);  Nygård, Peter  (1941 - );  Syrjälä, Frans Josef  (1880 - 1931); Tokoi,
Oskari (1873 - 1963);  Turpeinen, Viola  (1909 - 1958);  Wargelin, John (1881 -
1970);  Wiita, John (1888 - 1981)

(these biographies may be searched at http://artikkelihaku.kansallisbiografia.
fi/haku/#frm)
Prof. Kostiainen